חדשות שיט - עמוד הבית
Switch Language to English מודעות לוח - יאכטות - אפשרויות פרסום ספריית מאמרים בנושא שיט הפניית שאלות למומחי שיט אינדקס אתרי השיט של ישראל ואתרי שיט עולמיים מזג אויר במזרח הים התיכון מרינות במזרח הים התיכון אינדקס מקצועות השיט פורום שיט וימאות


ספריית מאמרי שיט

 
נושאי המאמרים : טכנולוגיה ימית
 

האם כלי השיט שלך יציב ?!

 

מאת: גדעון שמואלי - צ'ונלה

היציבות היא אחד מהגורמים הדומיננטיים בתכנון כלי שיט. היציבות איננה רק המדד לסכנת ההתהפכות, אלה גם על שטח גוף הספינה העילי ושטח המפרשים שכלי-השיט מסוגל לשאת בביטחה.

על כל גוף צף פועלים שני כוחות אנכיים השווים בעוצמתם ומנוגדים בכיוונם:
כוח הכובד וכוח העילוי (ציפה).
1. כוח הכובד - זהו משקלו של גוף צף (דחי) המתמקד במרכז הכובד של הגוף. ככל מרכז הכובד יהיה גבוה יותר, היציבות תהיה גרועה יותר.
2. כוח העילוי - זהו כוח הציפה של גוף צף, השווה בעוצמתו למשקל נפח המים שהואn דוחה (ארכימדס) והוא מתמקד במרכז הציפה.
3. זרועות יישור - זהו המרחק האופקי הקיים במצב הטיה, בין כוח הכובד לבין כוח העילוי.
4. מומנט יישור - זהו המומנט המתנגד להטיה. עוצמתו שווה למכפלת זרועות היישור במשקל כלי-השיט.

בשעה שהספינה בהטיה, מרכז הכובד נותר במקומו הגיאומטרי (במידה ולא מדובר במטען נוזלי), אולם מרכז הציפה נע לכיוון ההטיה (עקב שקיעת חלק מסוים של הספינה לתוך המים). כל עוד מרכז הציפה ממוקם חיצונית למרכז הכובד, הספינה תשאף להתיישר. כאשר מרכז הכובד ממוקם חיצונית למרכז הציפה, הספינה תשאף להתהפך.

קיימות "עקומות יציבות" המתארות את הקשר הקיים בין זוית ההטיה של הספינה, לבין מומנט היישור המתפתח עליה עקב כך. את יציבות הספינה ניתן למדוד ע"י הפעלת כוח מבוקר, הגורם להטיית הספינה בזויות בוחן רצויות.

יציבות התחלתית - היא תכונת כלי-השיט להתנגד לשינוי במצבו המאוזן (הטיה). ספינה רחבה ושטוחה מאופיינת ביציבות התחלתית גבוהה (התנגדות גדולה להטיה). אולם מעל זוית הטיה קריטית מסויימת, הספינה מתהפכת מיידית ! (ייצוב הספינה לאחר התהפכות היא משימה כבדת משקל).

יציבות סופית - היא תכונת כלי-השיט לחזור למצבו המאוזן, מכל זוית הטיה אפשרית. ספינה צרה ועמוקה (קיל עמוק וכבד), מאופיינת ביציבות התחלתית גרועה (התנגדות קטנה להטיה), אולם השאיפה הנחרצת לחזור למצבה המאוזן אפילו מהטיה של 180 מעלות (הפיכה).

בספינות המפרש בעלות קיל כבד, מרכז הכובד יהיה תמיד נמוך ממרכז הציפה, אי לכך ספינות אלו שואפות תמיד לחזור למצבן המאוזן - היציבות הסופית טובה!

במפרשיות בעלות חרב לוחית קלה להקטנת הסטייה בלבד מוסגת היציבות במבנה רחב (קטמרן, טרימרן) או משקל נגדי של אנשי הצוות (טרפז) - היציבות ההתחלתית טובה!

 

עוד מאמרים בנושא: טכנולוגיה ימית

 
 
כל הזכויות שמורות לחדשות שיט © sailing-news.co.il וובמאסטר | מודעות לוח | אתרי שיט | פרסום באתר